trzymajformę.pl » KONKURS DLA PSSE NA PROJEKT PROMUJĄCY PROGRAM TRZYMAJ FORMĘ! W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFPZ
PIS
 
 
 
 
 
 

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu
dla Powiatowych Stacji Sanitarno -Epidemiologicznych
na Projekt Promujący Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę"
w środowisku lokalnym

Konkurs dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na Projekt Promujący Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę" w środowisku lokalnym został przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs miał charakter ogólnopolski. Adresatami Konkursu były Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Celem Konkursu było wsparcie finansowe najlepszych projektów opracowanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne, dotyczących promocji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę!” w środowisku lokalnym, a w szczególności:

 • rozbudzenie zainteresowania przystąpieniem do Programu wśród szkół, które nie brały udziału w dotychczasowych jego edycjach;
 • aktywizację szkół uczestniczących w Programie do poszukiwania nowych form jego realizacji.

Tematem konkursu było przygotowanie projektu, obejmujacego zagadnienia ściśle związane z założeniami programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!".

Konkurs był jednoetapowy. Przy ocenie formalnej Projektów Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

 • wpłynięcie Projektu do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w terminie przewidzianym Regulaminem;
 • podpisanie Projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • kompletność wypełnienia formularza zgłoszenia Projektu.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem formalnym, tj. spełniające wszystkie kryteria opisane w ust. 3 powyżej, podległy ocenie merytorycznej.

Przy ocenie merytorycznej Projektu, Komisja Konkursowa  kierowała się następującymi kryteriami:

1. zawartość merytoryczna i metodologiczna Projektu:

 • zgodność Projektu z celem Konkursu;
 • dostosowanie metod i form do zakresu merytorycznego podejmowanych działań promocyjnych;
 • spójność opisanych działań promocyjnych z zaproponowanym harmonogramem i budżetem (zrozumiałość i przejrzystość Projektu);
 • trwałość opisanych działań promocyjnych, praktyczna możliwość ich realizacji oraz możliwość powtórzenia w przyszłości;

2. wartość komunikacyjna

 • współpraca z mediami i promocja Programu Trzymaj Formę! w społeczności lokalnej;
 • planowany zasięg działań promocyjnych (szacunkowa liczba uczestników poszczególnych działań, zasięg);
 • innowacyjność (forma przekazu, atrakcyjność i oryginalność pomysłu);
 • udział i zaangażowanie potencjalnych partnerów.;
 • liczba szkół biorących udział w Programie Trzymaj Formę na terenie powiatu z uwzględnieniem procentowego udziału szkół uczestniczących w Programie.

3. kalkulacja kosztów

 • przejrzystość i zasadność;
 • stosunek ponoszonych nakładów finansowych i organizacyjnych do planowanych działań (proporcje między szacowanymi kosztami a spodziewanymi rezultatami);
 • wkład własny.

            W terminie do dnia 30 września 2011 r.. do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego wpłynęły 32 projekty z następujacych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych:  Bielska Białej, Bytomia, Bytowa, Częstochowy, Garwolina, Głubczyc, Gostynina, Jarosławia, Katowic, Koscierzyna, Kraśnika, Krosna Odrzańskiego, Kwidzyna, Kutna, Międzyrzecza, Nowej Soli, Obornik, Opola, Przemyśla, Przeworska, Starogardu Gdańskiego, Sulęcina,  Świdnika, Świebodzin, Słubic, Szczecina, Tych, Warszawy, Zgierza, Zielonej Góry, Żagania,  Żar.

Wszystkie nadesłane projekty spełniały wymagania formalne.

Oceny prac na etapie krajowym w dniu 21 października 2011 r. dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

 • Joanna Skowron Koordynator Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym  Inspektoracie Sanitarnym;
 • Karmena Cisak Krajowy Koordynator programu „Trzymaj Formę!” w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
 • Andrzej Gantner Dyrektor Generalny PFPŻ ZP;
 • Marta Tomaszewska Dyrektor ds. żywności i żywienia PFPŻ ZP;
 • prof. Krzysztof Krygier Przedstawiciel Rady Naukowej przy PFPŻ ZP.

Komisja Konkursowa wyłoniła następujace cztery  zwycięskie Projekty:

 • „Zmień zdrowie na plus – dołącz do nas!” - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kwidzynie, ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn;
 • „Dbam o siebie – żyję zdrowo” - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Barbary 17, 40-053 Katowice;
 • „Trzymać formę – każdy wie, że wystarczy tylko chcieć!” - Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 5, 83-200 Starogard Gdański;
 • „Projekt dla projektów. Trzymam formę na każdym przedmiocie!” - Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin. 

             Zgodnie z regulaminem konkursu Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, których Projekty zwyciężyły w Konkursie uzyskają wsparcie ze strony PFPŻ ZP przy ich realizacji. Wsparcie to polegać będzie na sfinansowaniu przez PFPŻ ZP projektów opisanych w formularzach zgłoszeniowych zgodnie z budżetem zawartym w formularzu zgłoszenia stanowiącym Pracę Konkursową oraz postanowieniami Regulaminu Konkursu do kwoty pięciu tysięcy zł.

Uzasadnienie

Nagrodzone projekty wyróżniły sie poprzez jasno określone cele oraz przedstawiały tematykę zgodną z założeniami programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!". Ponadto odznaczały się wysoką wartością komunikacyjną. Były spójne merytorycznie i metodologicznie.

Kontakt
 
Strona dla młodzieży
 
2005 - 2006 © PFPŻ, Wszystkie prawa zastrzeżonecreated by internet ART
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij