Nauczycielu! Zachęć młodzież do udziału w naszych konkursach.

Sprawdź, jakie konkursy aktualnie prowadzimy i zachęć swoich podopiecznych do udziału! Konkursy kierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj formę!"

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!".

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół - zarówno tych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i tych placówek, które nie realizują Programu.

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez:

 • pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,
 • pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

Ponadto, Konkurs ma na celu:

 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,
 • rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,
 • kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
  propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Konkurs jest trzyetapowy. I etap Konkursu (na poziomie szkolnym) przeprowadzany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej konkursowi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" zapraszamy na stronę www.konkurs.trzymajforme.pl

Konkurs na projekt edukacyjny 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" przeprowadzony został Konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym. Konkurs był wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół podstawowych oraz gimnazjów zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.

Konkurs miał na celu:

 • wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” metodą projektu;
 • promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”;
 • zwiększenie efektywności oddziaływań programowych w zakresie promocji aktywności fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży;
 • intensyfikację działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i środowiska domowego uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.
W dniu 16 czerwca br. w siedzibie Polskiego Radia odbył się uroczysty finał Konkursu na projekt edukacyjny. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Programu Pierwszego Polskiego Radia.
W trakcie finału zostały przedstawione i nagrodzone trzy najlepsze prace wyłonione spośród projektów nadesłanych przez 489 placówek realizujących program. Zwycięzcami zostali:
I. miejsce - grupa projektowa z Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie za projekt: „Aktywnie po zdrowie”,
II. miejsce – grupa projektowa z Gimnazjum Publicznego nr. 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu za projekt „10 kroków prawidłowego żywienia”,
III. miejsce – grupa projektowa z Zespołu Szkół nr. 13 w Gorzowie Wielkopolskim za projekt „Moda na zdrowie”.Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorzy programu

Partnerzy programu

Patroni honorowi

Patroni programu

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij